За мен

Завършил МУ-Плевен. Специалист по обща и съдова хирургия
 

Работи в Клиника по съдова хирургия в МБАЛ "Сърце и мозък  " ЕАД Плевен. 

Опит

Съдов хирург
5800, Плевен, България, ул. Мария Кюри №2
359886937257
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)