За мен

Завършил МУ-Плевен. Специалист по обща и съдова хирургия
 

Работи в Клиника по съдова хирургия в МБАЛ "Сърце и мозък  " ЕАД Плевен.