За мен

Д-р Георги Петров Георгиев, дм +359884 493523 georgievgp@yahoo.com
 

2001 год. - Завършена Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ), гр. Плевен

2007 год. - Завършено висше образование по медицина в Медицински Университет София

2008-2010 год. – асистент към Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински Университет – София

2010-2011 год. – хоноруван асистент към Катедрата по анатомия към Медицински Колеж – София

2013-2015 год. – хоноруван асистент към Катедрата по анатомия към Медицински Университет – София

2014 – АО Травма курс, Будапеща

2014 – АО Травма, Загреб

2014 – научна и образователна степен „Доктор”по ортопедия и травматология на тема “Клинико-морфологично изследване на гигантоклетъчния тумор на костта”

2010-2015 год. –специализант към Университетска болница по ортопедия проф. Б. Бойчев, Медицински университет – София, Клиника хирургия на горен крайник, Клиника по Онкоортопедия

2016 – специалностпо ортопедия и травматология

2017 - гл. асистент към Клиника по ортопедия и травматология, МУ София

2019 - сертификат хирургия на ръка

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, гр.София, ж.к. "Младост" 1, блок 54 А, вход 2
Вторник 15:00–18:30 Четвъртък 15:00–18:30
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Сертификати

Хирургия на ръка
020426
2019-08-22 -

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb