За мен

Ваня Рангелова Рангелова в момента работи като главен асистент в катедра „Епидемиология и медицина при бедствия” на МУ – Пловдив. Тя се занимава с научни изследвания в областта на инфекциозните болести, общественото здраве и епидемиологията. Защитила е докторска дисертация, посветена на неонаталните вътреболнични инфекции в интензивно отделение за новородени (NICU) – клинични, микробиологични и финансови аспекти.

Образование

2016 - 2020
Епидемиология на инфекциозните болести
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Епидемиология на инфекциозните болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb