Публикация

Фондация иска национална програма за недоносените деца

Фондация иска национална програма за недоносените деца

Всяка година в България се раждат повече от 6000 недоносени деца. За тяхното пълноценно развитие и възстановяване е необходима не само висококачествена неонатологична грижа в периода на болничния им престой, но и добре функционираща система за комплексно проследяване от специалисти след изписването.
Това заявиха от фондация „Нашите недоносени деца“.

Проучване на фондацията

от февруари 2019 г., проведено сред 812 родители от цялата страна, показва, че 46,4% от тях не са получили информация и график за необходимите прегледи на детето след изписване в периода на първата му година, а цели 84,7% не са били запознати относно нуждата от проследяване през втората година на детето.
В рамките на допитването са регистрирани и други силно тревожни данни - 58% от родителите заявяват, че децата им никога не са преминавали комплексна оценка на развитието от екип от специалисти.

 

Това е основание да се формулира изводът, че

потребностите на недоносените деца през значителен период от ранното детство остават неадресирани

което повишава риска от развитие на вторични увреждания или трудности в развитието, изтъкват от фондацията.

 

За да се гарантира провеждането на навременни консултации и прегледи за недоносените деца 0 до 7 години, организацията внесе в Министерството на здравеопазването проект за национална програма за проследяването им.

 

Фондация иска национална програма за недоносените деца

Отправя и препоръки за законодателни промени

- за осъществяване на превенция и ранно откриване на потенциални заболявания или трудности в развитието на недоносените деца.
Това ще доведе до по-ранното и навременно откриване на състояния, които адресирани навреме, биха могли да бъдат напълно преодолени или последиците сведени до минимум, така че да не оказват съществено влияние върху качеството на живот на детето, изтъкват от фондация „Нашите недоносени деца“.

 

Проектът е подкрепен от Българската асоциация по неонатология, Офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България, Националната мрежа за децата, Мрежата за съвременна родилна грижа, както и е съгласуван с Вера Рангелова - директор „Програми за ранно детско развитие”, УНИЦЕФ-България. Препоръките са базирани на най-съвременните Европейски стандарти за грижа за здравето на новороденото, създадени по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI, съвместно с повече от 220 здравни експерти от различни области на детското здраве и развитие, допълват от фондацията.

Коментари