Публикация

Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015: A Report of Five Cases

Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015: A Report of Five Cases

Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015: A Report of Five Cases

 

Pekova LM, Baymakova MP, Parousheva PO, Fartunova MD, Dimitrov NE, Tomova IA. Clinical characteristics of Ulceroglandular Tularemia in two Bulgarian regions, 2014-2015: a report of five cases. Folia Med (Plovdiv) 2017; 59(4): 486-493.

 

DOI: 10.1515/folmed-2017-0050

 

PMID: 29341950

 

CiteScore (2017): 1.200

 

Indexing: PubMed, Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 ноември 2020

Прикачени файлове

Folia Med (Plovdiv), 2017, 59(4), ...

Коментари