Публикация

Има ефективно лечение за наркотичната зависимост

Интервю с проф. Икро Маремани, председател на Световната федерация за лечение на опиодна зависимост, преподавател по медицина на зависимостите в университета в Пиза, Италия.


 

- Проф. Маремани, какви са причините младите хора да посягат към хероина?
- Всъщност причините са едни и същи независимо от възрастта, половите и расовите различия. Наркотичните субстанции създават бързо и лесно чувство на удоволствие. На човешката природа е присъщо желанието да се изпитва удоволствие, но повечето хора си го създават по пътя на различни видове усилия, в резултат на което се постига удовлетворение. А наркотиците предлагат съкратен път към чувството на щастие, без да се налага да работиш системно и упорито за постигането му. Съвременната наука смята, че има и генетично предразположение към възникването на зависимост, без значение дали ще е към наркотици, алкохол или от друг тип.

- Има ли връзка между социално-икономическото развитие на една държава и разпространението на наркотиците сред обществото в нея?
- Не! Сред зависимите хора има представители и на бедните, и на заможните слоеве на обществото. Но от икономическото равнище на държавата зависи много как здравната система се справя с лечението на зависимостите, какви ресурси се отделят и какъв е достъпът до адекватни грижи.

- Възможно ли е човек да се подведе и да използва даден наркотик, след което сам да се откаже от това?
- Разбира се! Не всички употребяващи наркотични вещества стават зависими. Но никой не може да знае как неговият организъм ще реагира физически и психически на наркотика и затова не съветвам никого да опитва. Положението е подобно на това с алкохола. Както има хора, които пият, но никога не стават алкохолици, така има и спорадично употребяващи дрога, които не стават зависими. Но превърнеш ли се в зависим, няма начин да се откажеш сам, само със силата на волята си. Това е честа заблуда в началния период на наркотичната зависимост.

- Има ли „по-малко вредни” наркотици?
- Механизмът на създаване на зависимост е еднакъв независимо от конкретната субстанция. Различни са само последствията. Ако си зависим към тютюнопушенето, ти увреждаш здравето си в по-дългосрочен план и като правило нямаш асоциално поведение, докато хероинът например бързо води до комплексна здравословна, психическа и социална деградация.

- Обществото възприема наркоманите повече като престъпници, отколкото като болни хора. Какви са последствията от това?
- Ако започнем да се отнасяме към наркотичната зависимост като към нормално заболяване, голяма част от престъпното поведение на зависимите може да бъде предотвратено. В момента много от престъпленията от наркомани се извършват в опита им да се снабдят с веществата, към които са зависими.

- Докъде е ролята на семействата на зависимите и откъде започва ролята на държавата в справянето с проблема?
- Това е много важен въпрос! Семейството има същата роля както при пациентите с всички други заболявания. Както един човек с рак, инсулт или бъбречна недостатъчност има нужда от подкрепата на семейството си, така е и със зависимите. Но тук семейството често е обект на стигма, на изолация заради поведението на техния роднина. А ролята на държавата е да осигурява съвременни и адекватни условия за преодоляване на зависимостите. Важно е лечението да се покрива финансово от съответните фондове.

- В България навлиза новият препарат за лечение на зависимости бупренорфин, който е добре познат в Европа и САЩ, какво очаквате от него?
- Този препарат е от същата група като метадона, но той има предимства по отношение на сигурността и по-малкото странични ефекти. Това улеснява терапията и позволява пациентите по-бързо да се измъкнат от употребата на хероина. Но това е продължителна терапия, която намалява и спира само след преценката на лекуващия екип. Държавата трябва да приеме философията, че е по-добре да финансира съвременно лечение на наркозависимите, вместо да отделя повече пари за справянето с последствията от престъпното поведение на тези хора.


 

Коментари