Публикация

Онлайн консултации по проекта „Виртуален пациент”


Пациенти ще могат да се консултират по интернет с наши и чужди специалисти на български език - това съобщи проф. Надка Бояджиева, директор на Катедрата по фармакология и токсикология към Медицинския университет в София.

Разработването на проекта „Виртуален пациент” е започнало през 2009 г., като срокът за изпълнението на първия етап е в края на тази година.

В него са включени общо седем европейски държави - Англия, България, Германия, Италия, Испания, Португалия и Унгария, чиито експерти трябва да подготвят системата за онлайн консултации.

Чрез нея пациентите след оперативно лечение ще могат да получават съвети и да разговарят както със своите лекари, така и с медицински сестри, социални работници. Целта е да се улеснят болните и да се подобри комуникацията им с лекарите.

Очаква се системата да заработи през 2011 г.   

Коментари