Публикация

Обучение по Клинична комуникация: КОНФЛИКТИ, СТРЕС И ПРОБЛЕМИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

Настоящият курс по Клинична комуникация е част от учебната програма на БАККХ, която има за цел да обучи професионалисти в сферата на здравеопазването, като подобри техните комуникативни умения при работата им с пациенти.


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 
КОМУНИКАЦИЯ И ХИПНОЗА 
МОДУЛ II 08- 09.април 2017 София
Хотел Light – ул.Веслец 37

КОНФЛИКТИ, СТРЕС И ПРОБЛЕМИ В КЛИНИЧНАТА 
ПРАКТИКА

8 АПРИЛ СЪБОТА
9.00- 9.30 Регистрация на участниците
9.30 – 11.00 Конфликти в клиниката – теория и практика.
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 13.00 Характер и конфликт. 
13.00 -14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Конфликти с пациентите. Конфликти в екипа.
15.30 – 15.45 Кафе пауза
15.45 – 17.30 Психологични бойни изкуства.

9 АПРИЛ НЕДЕЛЯ
9.30- 11.00 Взаимоотношения с партньори и контролни органи . Поведение и решение на казуси.
11.00 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 13.00 Характерът на зъболекаря и характерът на пациента .Как да се разпознае конфликтният и добронамереният пациент? 
13.00 -14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Варианти за решения на конфликтите с пациентите. Профилактика на междуличностните конфликти. Обсъждане и дискусия.
15.45 – 17.30 Решаване на казуси от клиничната практика

Водещи на обучението:
Д-р Румяна Пейновска и Д-р Венцислав Стоев

Д-р Пейновска завършва Медицинска Академия в София, продължава образованието си в Института по Психиатрия към Факултета по медицина на Лондонския университет и започва професионалния си път преди повече от 25 години в Лондон, Великобритания, където работи и до момента. Първоначалните й професионални интереси са в сферата на невронауките и психиатрията. По-късно се насочва към психотерапията, медицинската хипноза, клинична и терапевтична комуникация.Д-р Пейновска е съосновател на Британската асоциация за медицинска хипноза, основател и завеждащ клиника по медицинска хипноза в онкологията в Charing Cross Hospital, Imperial College, University of London . От 2005г. до 2012г. е главен редактор на научното списание European Journal of Clinical Hypnosis.
2013г.-2015г. д-р Пейновска е Председател на секцията по Хипноза и психосоматична медицина към Кралското общество по медицина във Великобритания. По настоящем, Д-р Пейновска води Клиника по Краткосрочна терапия и е част от екип, който разработва първата по рода си университетска магистърска програма във Великобритания по научно изследователско и клинично приложение на хипнозата.

Д-р Венцислав Стоев е завършил Стоматологичен Факултет на Медицинска Академия, София през 1981г. както и Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Климент Охридски“през 2005г. През 2016 защитава докторска дисертация на тема „ Тревога и страх в денталната практика – стратегии за справяне”.Той е професионалист с изключително богат опит, както в сферата на стоматологията, така и на клиничната психология и нейната интеграция в медицинската практика. Автор е на книгите „Индивидуален подход на стоматолога към пациента”, „Клинична комуникация“ и „Наши пациенты – кто они'. Председател на Българската Асоциация по клинична комуникация и хипноза, член на Кралското общество по медицина, Великобритания.
Настоящият курс по Клинична комуникация е част от учебната програма на БАККХ, която има за цел да обучи професионалисти в сферата на здравеопазването, като подобри техните комуникативни умения при работата им с пациенти. 

Семинарът представлява продължение на обучението по клинична комуникация. Издава се сертификат от БАККХ . Местата са ограничени.
Цена на курса : 350лв. 
Срок за записване: до 28 март 2017г.

Телефон за връзка, записване и повече информация: тел. 02/988 07 73
тел. 02/470 16 16, моб. 0888 883 142 Радослава Илиева,
e-mail: apoloniadent@gmail.com vestodent@gmail.com

Коментари