Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 61389156ef42d33d9fae9ff71804588d (see http://g.co/ng/security#xss)

Кардиопротективна терапия при захарен диабет тип 2: има ли място за SGLT2 инхибитор?

Участници

Мнения

0c73b281d8d080b439998163f756f72e

Описание

Дискусията е предназначена за ендокринолози и кардиолози. Модераторът й, доц. д-р Николай Рунев представя доказателства, че намаляването на сърдечносъдовия риск при пациентите със захарен диабет тип 2 изисква комплексен подход, включително контрол на артериалното налягане и дислипидемиите. Съвременните препоръки при пациенти с диабет на възраст под 65 г. са за систолно артериално налягане (САН) под 130 mmHg и дори под 120 mmHg, ако го понасят добре. За пациентите над 65 години САН се препоръчва да се снижи до 130 – 140 mmHg. По отношение на LDL-холестерол при пациенти със ЗДТ2 и висок и много висок сърдечносъдов риск, целта е да се достигне стойност под 1,8 mmol/l.

Модераторът на настоящата  дискусия доц. д-р Николай Рунев ще представи някои от най-впечатляващите клинични данни и отражението им  в съвременните кардиологични терапевтични ръководства .

 

SC-BG-00429

Видео