Събития

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 2018-ФАЛШИВИТЕ ЛЕКАРСТВА - РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ФАРМАЦЕВТА
Само за специалисти
Фармация
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 2018-ФАЛШИВИТЕ ЛЕКАРСТВА - РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ФАРМАЦЕВТА
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Участници
Български фармацевтични дни 2018
Само за специалисти
Фармация
Български фармацевтични дни 2018
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Харесвания
1 Участник
XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината
XXI Национален конгрес по ултразвук в медицината
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
XXIII КОНФЕРЕНЦИЯ ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
XXIII КОНФЕРЕНЦИЯ ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Харесвания
2 Участници
ХІV Национален конгрес по педиатрия
Само за специалисти
Педиатрия
ХІV Национален конгрес по педиатрия
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Харесвания
1 Участник
XVI Национален конгрес по хирургия "Нови хоризонти в хирургията"
Само за специалисти
XVI Национален конгрес по хирургия "Нови хоризонти в хирургията"
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
XVI Национален конгрес по хирургия
Само за специалисти
Хирургия Съдова хирургия
XVI Национален конгрес по хирургия
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
Научна конференция - Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото
Само за специалисти
УНГ
Научна конференция - Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда
Само за специалисти
Образна диагностика
Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Харесвания
1 Участник
VII Национален конгрес по алергология с международно участие
VII Национален конгрес по алергология с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Национална конференция MedicRON / Rheumatology & Oncology & Neurology Conference 2018
Национална конференция MedicRON / Rheumatology & Oncology & Neurology Conference 2018
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници