Събития

ХХ ЮБИЛЕЙНА ПЕДИАТРИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БУРГАС 2022
Профилактика в детска възраст - традиции и модерен подход.
Поглед през всички детски субспециалности,

​
8000, Бургас ,България
Международен конгересен център Бургас
До
04.09.22
От
02.09.22
VIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА
1000, София ,България
Парк Хотел Москва, София
До
23.10.22
От
21.10.22