Всички събития

Десета национална конференция на акушер-гинеколозите от 
доболничната помощ 22.09.2017 – 24.09.2017
Само за специалисти
Акушерство и гинекология
Десета национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната помощ 22.09.2017 – 24.09.20...
Научно събитие,  Отворено Събитие
5 Участници
XI международен конгрес на българската диабетна асоциация
Само за специалисти
Ендокринология
XI международен конгрес на българската диабетна асоциация
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
XXII КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
28.09.2017-29.09.2017
Само за специалисти
Ортопедия и травматология
XXII КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 28.09.2017-29.09.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Национална конференция по нефрология
28.09.2017-01.10.2017
Национална конференция по нефрология 28.09.2017-01.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология
29.09.2017 -1.10. 2017
IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология 29.09.2017 -1.10. 2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
XII Национален конгрес по оториноларингология
Само за специалисти
УНГ
XII Национален конгрес по оториноларингология
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
ХV Международен конгрес по колоректална хирургия
05.10.2017-08.10.2017
ХV Международен конгрес по колоректална хирургия 05.10.2017-08.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
Национална конференция по хематология
Само за специалисти
Хематология
Национална конференция по хематология
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Национална конференция по гастроентерология
05.10.2017-07.10.2017
Само за специалисти
Гастроентерология
Национална конференция по гастроентерология 05.10.2017-07.10.2017
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Варна - ЕХО 8
Само за специалисти
Кардиология
Варна - ЕХО 8
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ОТ ЕВРОПЕЙСКА КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ОТ ЕВРОПЕЙСКА КЪМ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
Научно събитие,  Затворено Събитие
1 Участник
XV Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC)
Само за специалисти
XV Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC)
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник