Събития

Втора педиатрична оториноларингологична конференция
Само за специалисти
Педиатрия УНГ
Втора педиатрична оториноларингологична конференция
Научно събитие,  Затворено Събитие
1 Участник
Първа национална конференция на българското дружество по дерматологична хирургия
Първа национална конференция на българското дружество по дерматологична хирургия
Научно събитие,  Затворено Събитие
1 Участник
III Национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика в кардиологията
III Национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Научно събитие,  Затворено Събитие
1 Xapeсвам
1 Участник