Събития

V Национален конгрес по имунология с международно участие
Само за специалисти
V Национален конгрес по имунология с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда
Само за специалисти
Образна диагностика
Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда
Научно събитие,  Отворено Събитие
4 Харесвания
3 Участници
XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
Само за специалисти
XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
7 Харесвания
4 Участници
IX Национален симпозиум на тема „Възпалителни заболявания на бронхобелодробната система в детската възраст“
Само за специалисти
Белодробни болести
IX Национален симпозиум на тема „Възпалителни заболявания на бронхобелодробната система в детскат...
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
1 Участник
Първи интердисциплинарен форум – Клинична Ревматология
Първи интердисциплинарен форум – Клинична Ревматология
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Харесвания
1 Участник
3rd International Biomedical Congress - Sofia 2018
Само за специалисти
Студент
3rd International Biomedical Congress - Sofia 2018
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Участник
VII Национален конгрес по алергология с международно участие
VII Национален конгрес по алергология с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
2 Участници
Национална конференция MedicRON / Rheumatology & Oncology & Neurology Conference 2018
Национална конференция MedicRON / Rheumatology & Oncology & Neurology Conference 2018
Научно събитие,  Отворено Събитие
5 Участници