Събития

Седми Национален Конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, 1 - 3 октомври 2021 г
1113, София, България
Парк Хотел Москва, ул. „Незабравка“ 25, 1113 София
До
03.10.21
От
01.10.21