Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 259b821720f2f9e0ed5a9785b126e71a (see http://g.co/ng/security#xss)

Пациенти с АХ в условията на COVID 19 - Практически насоки за оптимална протекция

Участници

Мнения

5a0607f8aa0a5a739a2d160a068e84f8

Описание

Тази дискусия е насочена към кардиолози и общопрактикуващи лекари. Целта е да даде на специалистите практически насоки за поведение и оптимална протекция на пациенти с артериална хипертония в условията на пандемия с COVID-19 .

Ще бъдат разгледани интимните механизми, по които SARS-CoV-2 взаимодейства със ССС на клетъчно и молекулно ниво и как това повлиява пациентите с АХ. Ще бъдат изяснени и кои са факторите, определящи по-висок риск за неблагоприятна прогноза при тези пациенти.

Ще бъдат представени данни от последните клинични проучвания, касаещи инфекцията със SARS-CoV-2, както и възможностите за протекция и оптимална терапия при пациентите с АХ.

Дискусионният формат схематично е разделен на два панела, като първият ще акцентира на връзката между COVID-19 и артериалната хипертония. Във втория панел ще бъдат дадени практически насоки за терапевтично поведение при пациенти с АХ.