Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 9204aedf863e80b19af521dc57c7f373 (see http://g.co/ng/security#xss)

Всички лица на сърдечната недостатъчност - можем ли да ги разпознаем и как да се преборим

Участници

Мнения

12c3e9bed5c4c5d1c59ab4a0ff956bfd