Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 36451c02ae2ea67baccda54f51c1efac (see http://g.co/ng/security#xss)

Как да не пропуснем ранната проява на рака на белия дроб?

Участници

Мнения

Default image

д-р Красимир Койнов

231811e05ea48846fd6e1441d89e06aa

Описание

Ракът на белия дроб е коварно заболяване, което заема водещо място по честота и смъртност при злокачествените образувания в развитите страни по света. Именно затова е важно да се полагат непрекъснати усилия във всички аспекти за постигане на ранна диагностика на заболяването.

 

В над 80% случаите ракът на белия дроб има директна връзка с тютюнопушенето. Разбира се, за възникване на заболяването влияят още професионална експозиция на азбест, хром, арсен, никел, силиций, кадмий, радон и др. опасни вещества; наличие на предходни белодробни заболявания като ХОББ, белодробна фиброза. Трябва да се вземе предвид пасивното пушене и някои генетични фактори.

 

10% до 25% от пациентите са непушачи. За бързото поставяне на диагнозата трябва да се ориентираме първо по симптоматиката.

 

За поставяне на първичната диагноза водеща е образната диагностика. При подозрителна находка пациентът следва да бъде насочен към белодробен специалист или към специализирано лечебно заведение. Потвърждаване на диагнозата става чрез хистологично изследване – най-често това е бронхоскопия, но има и други методи.

 

Определянето на точния вид на тумора е важно за терапевничното поведение.

 

Отразява се и стадият, защото това също е определящо за лечението. Тази прецизна диагностика, както и определянето на терапевтичния подход, се извършва от мултидисциплинарен екип.

 

През последните години новостите в лечението са свързани основно с таргетната терапия и имунотерапията. Развитието име е много бурно, вече има 10 таргета, за които са разработени препарати. Някои от тях още са на етап клинични проучвания, но до 5 г. се очаква да удвоим броя на пациентите, които се лекуват по този начин.