Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 1e0dad5048080044bc27fe04e0f10d5b (see http://g.co/ng/security#xss)

Коморбидности и ХОББ

Участници

Мнения

95257afcfd831ce3778b54092d86c93c

Описание

ХОББ и коморбидности, качество на живот при пациентите - Проф. Даниела Петрова, УМБАЛ Александровска  Продължителност- 30мин.
Персонализирана терапия при ХОББ  - Д-р Радостина Чернева, СБАЛББ Света София Продължителност- 30мин.

На 18 март се проведе уебинар, който премина в дискусия. До 19 април можете да задавате въпроси към модераторите и да споделяте клиничен опит.