Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 8bf398866a3fa5a8edd03d7e04f9a642 (see http://g.co/ng/security#xss)

SGLT2 инхибитор в лечението на ЗДТ2 – дали по-рано е по-добре?

Участници

Мнения

5add5187ed8619d3ac8bd5b931175208

Описание

Уважаеми колеги,

През последните години парадигмата в лечението на захарния диабет тип 2 се промени съществено.  Утвърдиха се много сериозни цели за кардио- и нефропротекция, в допълнение на запазващата се цел за подобрение на гликемичния контрол. Проучване в реалната клинична практика при ЗДТ2 показва, че едва 6 на сто от пациентите с това заболяване имат само диабет. Огромното мнозинство от хората са с придружаващи сърдечносъдови, нефрологични  и/или допълнителни маетаболитни нарушения.

Във видеото към виртуалната дискусия на тема „SGLT2 инхибитор в лечението на ЗДТ2 – дали по-рано е по-добре?“, с лектор – ендокринологът доц. д-р Антоанета Гатева, е разгледана кардио-бъбречно-метаболитната взаимосвързаност, актуални терапевтични препоръки при ЗДТ2 на някои от водещите ендокринологични, кардиологични и нефрологични научни медицински дружества, коментирани са доказани и потенциални механзми на действие в обяснение на кардио-реналните ползи на SGLT2 инхибиторите и защо те са подходящо средство на избор, когато целим съвременен многоаспектен терапевтичен подход в лечението на ЗДТ2 при пациентите с висок сърдечносъдов риск.

Като модератор на предстоящата виртуална дискусия, доц. Гатева се обръща към Вас и с въпросите:

  • Какъв би бил вашият терапевтичен избор след метформин при пациенти със ЗДТ2 и висок и много висок СС риск?“ 
  • „Смятате ли, че включването на SGLT2i по-рано в хода на лечението на ЗДТ2 е по-добър подход?“

Включете се в дискусията с въпроси, клиничен опит, коментари.

Очакваме Ви!