cover photo
От
04.10.18
До
07.10.18
Златни пясъци, България
к.к. Златни пясъци
  • Ще присъствате ли?
thumbnail

XVI Национален конгрес по хирургия "Нови хоризонти в хирургията"

Научно събитие,  Отворено

 

 

 

Основни теми:

Жлъчно-чернодробно-панкреатичната хирургия

Хирургия на горен гастроинтестинален тракт

Колоректална и проктологична хирургия

Ендокринна хирургия и млечна жлеза

Хирургия на предна коремна стена

Спешна хирургия

Детска хирургия

Гръдна хирургия

Сърдечна и съдова хирургия

Лицево-челюстна хирургия

Сесия за научни иновации в клиничната практика:

Представяне и интерактивно обсъждане на научни разработки – основа на научни проекти по програма „Грант” и дисертационни трудове

Консенсусна конференция – „експертна кръгла маса”, посветена на проблема „Хернии на коремната стена – конвенционална и миниинвазивна хирургия. Приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти към българската хирургична практика”

Регистрация:

Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата  на  Българско хирургическо дружество. Можете да посетите Facebook страницата на дружеството на адрес https://www.facebook.com/bgsseu/.

Програма

Коментари