Д-р Цв. Гълъбова: Липсва система от грижи за психично болните
Д-р Цв. Гълъбова: Липсва система от грижи за психично болните

В България липсва система от грижи за психично болните, когато напуснат лечебните заведения. Тяхн...