Физиотерапия и рехабилитационна медицина
Физиотерапия и рехабилитационна медицина
4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9