Отделение по детски болести

Отделение по детски болести

4400, Пазарджик, България, ул. Константин Величков №50