Отделение по детски болести
Отделение по детски болести
4400, Пазарджик, България, ул. Константин Величков №50