Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести
4400, Пазарджик, България, ул. Константин Величков №50