Отделение по вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести

4400, Пазарджик, България, ул. Константин Величков №50