Acilesol
Acilesol

Описание

Инхибитор на протонната помпа, предназначен за лечение на киселинно обусловени заболявания. Ацилесол действа като намалява количеството киселина, произведена от стомаха.

Какво представлява Ацилесол и за какво се използва

Ацилесол принадлежи към групата лекарства наречени инхибитори на протонната помпа. Ацилесол действа като намалява количеството киселина произведено от стомаха

Ацилесол

Ацилесол се използва за лечение на:

  • язва в горната част на червото (дуоденална язва) и доброкачествена язва на стомаха;
  • гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) с или без язва. ГЕРБ често се характеризира като възпаление на хранопровода, причинено от киселини и свързано с киселини в стомаха. Киселини в стомаха е усещане за парене, издигащо се от стомаха или по-ниско в гърдите нагоре към врата. Ацилесол може да се прилага като продължително лечение на ГЕРБ (ГЕРБ поддържаща терапия);
  • Синдром на Цолингер-Елисън (Zollinger-Ellison), е състояние, при което стомахът произвежда свръхголеми количества киселина.

В комбинация с два антибиотика (кларитромицин и амоксицилин) Ацилесол се използва за ерадикация на Helicobacter pylori инфекция при пациенти с пептична язвена болест. За повече информация за антибиотиците, използвани в ерадикационната терапия на Helicobacter pylori, вижте листовката с информация за пациента.

За подробна информация относно продукта, моля прочететe приложенata краткa характеристикa.