BLOKBIS и BLOKBIS COR
BLOKBIS и BLOKBIS COR

Описание

BLOKBIS и BLOKBIS COR - пълна гама от дозови форми и индикации за приложение

BLOKBIS е първи избор при диабетици с насложена ангина пекторис, поради неутралния си метаболизъм и доказателствата при пациенти с хронична стабилна коронарна болест на сърцето.

BLOKBIS COR притежава доказателства за приложение при умерена до тежка хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (<35%), доказана ехокардиографски.
.
BLOKBIS и BLOKBIS COR са с β1 кардиоселективен ефект. Те осигуряват сигурност за пациентите с ХОББ и астма и безопасност при коморбидни пациенти, нуждаещи се от 24 часов плавен и продължителен β1 ефект. BLOKBIS и BLOKBIS COR са доказани кардиопротективни медикаменти за редукция на заболеваемостта, усложненията и смъртността.
АТС код: С07АВ07

BLOKBIS е мощен, високо селективен ß-блокер, лишен от вътрешна симпатомиметична активност. Както и при другите ß-блокери, начинът на действие при хипертония не е ясен. Въпреки това, е известно, че BLOKBIS изразено потиска плазмената ренинова активност.

При пациенти с ангина, блокадата на ß-рецепторите редуцира сърдечната дейност и по този начин намалява кислородните нужди.
BLOKBIS е показан за лечение на артериална хипертония и хронична стабилна ангина пекторис.

Дозиране:

Трябва да се титрира и дозира индивидуално. Препоръчва се лечението да започне с най-ниската възможна доза. При някои пациенти, 5 mg дневно може да са достатъчни. Обичайната доза е 10 mg веднъж дневно при максимална препоръчителна доза от 20 mg дневно.
BLOKBIS COR е показан за лечение на хронична сърдечна недостатъчност
Лечението изисква титриране до максимална препоръчвана доза от 10 mg еднократно дневно
BLOKBIS и BLOKBIS COR
Лечението не трябва да се спира внезапно. Дозировката трябва да се намалява бавно, чрез седмично намаляване на дозата на половина.