TORVALIPIN
TORVALIPIN

Описание

TORVALIPIN - мощна и достъпна профилактика на СС смъртност!

TORVALIPIN e eдинствения статин изследван в самостоятелно проучване за вторична превенция от инсулт, където се доказа статистически значима 22%-на редукция на риска за настъпване на исхемичен инсулт и статистически значима 45%-на редукция на риска за настъпване на недиференциран инсулт.


TORVALIPIN е доказан и за първична превенция при диабет тип 2 с допълнителни рискови фактори, като лечението с него може да намали риска от инсулт с 48% при диабетици от тип 2 , риска от остри коронарни инциденти с 36% и риска от коронарна реваскуларизация с 31%.
ATC код C10AA05


TORVALIPIN е селективен, конкурентен инхибитор на HMG-CoA редуктазата, отговорен за превръщането на 3-хидрокси-3-метил-глутарил-коензим А в мевалонат, прекурсор на стероли в това число и на холестерол. TORVALIPIN намалява плазмените нива на холестерола и серумните концентрации на липопротеина, чрез инхибиране на HMG-CoA редуктазата и последващата синтеза на холестерол в черния дроб, и увеличава броя на чернодробните LDL рецептори за засилено поглъщане и катаболизъм на LDL. TORVALIPIN доказано намалява повишения LDL-холестерол, общия холестерол, триглицеридите и ApoB, като води и до променливи повишения на HDL-холестерола и ApoА1.

TORVALIPIN
Показания
TORVALIPIN се прилага при възрастни, юноши и деца над 10-годишна възраст като допълнение към диетата за намаляване на общия холестерол, LDL-C, apo В и TG в лечението на първична, фамилна и комбинирана хиперхолестеролемия.
TORVALIPIN е индициран за профилактика  на  СС инциденти при възрастни пациенти, при които е оценено, че имат висок риск за първи сърдечно-съдов инцидент,като допълнение към корекцията на други рискови фактори.
Дозиране
С лечението задължителна е стандартна диета за понижаване нивото на холестерола. Дозировката се определя от индивидуалните терапевтични цели в LDL-C и отговора на пациента, с помощта на препоръките на съвременните консенсусни ръководства.
Препоръчваната начална доза е 10 mg с възможности за титриране до максималната терапевтична доза от 80 mg, еднократно дневно. Титриране на дозата, за да се премине на следващото дозово ниво се прави след 4 седмици лечение с първично избраната доза.