Отделение по детски болести
Отделение по детски болести

Описание

Отделение по детски болести с 10 легла - І ниво на компетентност

Отделението разполага с:  

 - 1 легло за интензивно лечение

- 6 легла за деца над 3 год. възраст

- 2 легла за деца до 3 год. възраст

- 1 легло - изолатор

Отделението разполага със следната апартура:

Спирометър SpirolabIIIbw

ЕКГ апарат за деца SE -1200

Началник Детско отделение д-р Мима Петкова GSM: 0878202711

5940, Никопол, България, ул. Александър Стамболийски 27