За нас

Безплатно изследване на слуха, помощ при изготвяне на документи за получаване на слухов апарат. Слухопротезиране, отопластика. Съвети и консултации по отношение на слуха