За нас

* Предлага диплома за специалност по трудова медицина на СТМ срещу 600 лв. месечно * Извършва оценка на риска на работните места и анализи на отделни обекти срещу процент от стойността на договора * Не организира медицински прегледи За конткт: vdc_dr@yahoo.com