За мен

Специалист вътрешни болести и клинична алергология.

Член на:

- Българско дружество по Алергология;

- Българско дружество по Белодробни болести;

- Европейската академия по алергология и клинична имунология (ЕААCI);

- Европейското респираторно общество (ERS).

1990 год. завършва МУ - Варна.

2001 год. защитава специалност Вътрешни болести.

2004 год. защитава специалност Клинична алергология.

Има повече от 15 години практика в Клиниката по белодробни болести, където работи и завежда кабинет по алергология

Опит

9000, Варна, България, ул. Габрово 43А
35952631888
Дни за консултация

Понеделник

10:30 - 16:30

Сряда

10:30 - 16:30

Четвъртък

14:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична алергология
Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Специалности

Клинична алергология
Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb