За мен

Георги Янакиев е Рехабилитатор.

 Член на Асоцияцията на Физиотерапевтите в България и Асоцияцията на Професионалистите по Здравни Грижи. Завършил е Медицинския колеж в Пловдив през 2013г. Прави пред диплома кфалификация в Латвия. Притежава сертификати от Асоцияцията на Физиотерапевтите в България за Мануална терапия на горен крайник и шийно-торикален дял, долен крайник  и  лумбален дял.