За мен

Завършила МУ-Пловдив, специалист по ОПЛ.

Допълнителни курсове и квалификации- хомеопатия и лечение с Шуслерови соли.