За мен

Д-р Котоманов е завършил Висшия медицински институт - Варна през 1970 г. Д-р Котоманов е част от екипа на Сити Клиник Брегалница от 2012 г.

Д-р Котоманов е завършил Висшия медицински институт - Варна през 1970 г. През 1977 г. придобива специалност по хирургия, а през 1982 г. - по ортопедия и травматология. От 1975 г. Котоманов работи в отделение по ортопедия и травматология на Военноморска болница-Варна.

Д-р Котоманов е част от екипа на Сити Клиник Брегалница от 2012 г.

Работи и по здравна каса.