За мен

Специализирал в Онкогинекологичната клиника на болница Шарите в Берлин и в

Гинекологичната клиника на университетската боница  в Кьолн в  Германия.

Опит

началник отделение в Онкогинекологичната Клиника
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а

Работи в Водещата в България Онкогинекологична Клиника в УМБАЛ ПЛЕВЕН от

32 години. В клиниката се извършват най тежките оперативни интервенции за 

лечение на тумори на женската полова система.

Образование

Медицинска онкология
Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb