За мен

специализант по "Ортопедия и Травматология"

Завършил медицина в Тракийски Университет - гр. Стара Загора

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология
Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb