За мен

​В кабинета се осъществяват прегледи и изследвания за диагностициране, лечение и последващо проследяване на сърдечно-съдовите заболявания.

В кабинета се осъществяват прегледи и изследвания за диагностициране, лечение и последващо проследяване на сърдечно-съдовите заболявания.

- Извършват се кардиологични консултации на пациенти с рискови фактори ,артериална хипертония,исхемична болест на сърцето и такива с прекаран инфаркт на миокарда.

-ЕКГ