За мен

​Образование: висше медицинско, Медицински Институт – гр. София, 1982 г.

1986 г. - След успешно издържан изпит за асистент работи в клиниката по Детска Ендокринология и Диабет при Педиатрична Университетска Болница на Медицински Университет – гр. София. В момента е на длъжност Главен асистент.
1982 г. - 1985 г. - Педиатър в ДО гр. Благоевград 
Образование: висше медицинско, Медицински Институт – гр. София, 1982 г.


Специализации и признати специалности:
1. Призната специалност по Детски болести – 1989 г.
2. Призната специалност по Детска Ендокринология и Метаболитни болести – 1997 г.
3. Специализация по Детска Ендокринология в Израел – 1993 г.
4. Специализация по Ехография на щитовидна жлеза и Ехография на яйчници и матка

Член е на Европейската асоциация по Детска Ендокринология - ESPE
Член на Българското Педиатрично дружество
Член на Българското дружество по Ендокринология 

Опит

1000, , България, ул. Найден Геров 2
Платен прием
Работи с осигурител