Опит

Началник на клиника “Хематология”
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Прилики и разлики между биологични и биоподобни лекарства
Прилики и разлики между биологични и биоподобни лекарства

В медицинските среди битува понятието "биоподобно лекарство" - това са лекарства, които са напълн...

Биологичните лекарства направиха прелом в хематологията
Биологичните лекарства направиха прелом в хематологията

Въпросът с биологичните и биоподобните лекарства е един изключително актуален и важен проблем пор...

Публикации

Прилики и разлики между биологични и биоподобни лекарства
Прилики и разлики между биологични и биоподобни лека...
Публикация
Биологичните лекарства направиха прелом в хематологията
Биологичните лекарства направиха прелом в хематологията
Публикация