Последователи
Габриела Атанасова Крастева
д-р Весела Николова
д-р Весела Николова
Акушерство и гинекология
д-р Камелия Керчева
д-р Камелия Керчева
Медицинска генетика
доц. Маргарита Каменова, дм
доц. Маргарита Каменова, дм
Обща и клинична патология
доц. Владимир Гончев, дм