За мен

Д-р Ат. Цонев завършва медицина през 2008 г. Работи една година в САЩ. До 2010 г. работи в ЦСМП - Варна, като лекар в Спешна помощ.

През 2010 г. д-р Цонев успешно кандидатства за специализантско място в катедрата по Акушерство и Гинекология, където се класира на първо място. От 2010 г. е асистент в катедрата по АГ в МУ - Варна, а от 2011 г. е административен асистент.

От 2012 г. д-р Ат. Цонев е докторант към Медицински Университет, с основна насока към цервикалната цитодиагностика и скрининг, като същевременно разработва дисертационен труд. Д-р Цонев е сред първите АГ специалисти, които въвеждат и внедряват използването на най-модерния и съвременен начин за диагностика на ракови изменения на маточната шийка - течно-базираната цитонамазка. Той има над 45 публикации в наши и чужди издания. Преподава по програмите Erasmus.
Д-р Цонев e специалист по Фетална Морфология и дородова диагностика на вродените и наследствени заболявания.
Основен приоритет в работата му са миниинвазивните „безкръвни“ операции в гинекологията, използвайки лапароскопски методи.