За мен

КООРДИНАТОР ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ - МБАЛ БУРГАС

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Ендокринология" и "Вътрешни болести" в МУ - гр. София