За мен

специалист - акушер-гинеколог

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Акушерство и гинекология" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Платен прием
Работи с осигурител