За мен

Началник Отделение по онкологична хирургия

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Хирургия", "Урология" и "Онкология" в МУ - гр. София