За мен

Началник Отделение по онкологична хирургия
 

Завършил е "Медицина" в МУ - гр. София

Придобити специалности по "Хирургия", "Урология" и "Онкология" в МУ - гр. София

 

Член на ТЕЛК 0213 към КОЦ Бургас