За мен

Завършила медицина в Плевен

Специализант по образна диагностика в Клиника по образна диагностика в УМБАЛ-Плевен