За мен

Специализации: Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка; Колпоскопия с прицелна биопсия; Абдоминална и вагинална ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.

Образование

  • Медицина МА – София, 1991 г.

Придобита специалност

  • Акушерство и гинекология – 2003 г.

Специализации:

  • Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка.
  • Колпоскопия с прицелна биопсия.
  • Абдоминална и вагинална ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.