За мен

Специалист по белодробни болести

Д-р Райна Христова е родена в гр. София и е завършила хуманна медицина в Медиценски факултет на ВМИ – гр. София. 

Започва трудовия си стаж през 1983г., в Работническа болница гр.Мадан, район гр.Смолян в Отделение за силикоза и професионални заболявания, като в същото отделение се лекува и разнообразна белодробна патология. Същевременно специализира вътрешни болести, с периодически посещения на курсове в специализирани клиники на ВМИ-гр.София.
Полага успешно изпит за специалността ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ през 1989г.
През 1990 год. като специалист по вътешни болести започва работа във Втора градска клинична болница-гр.София-Вътрешна клиника, под ръководството на Проф.Никола Алексиев и работи там като интернист, а по-късно и като пневмолог в Кардиологичното отделение на Клиниката до 1998г., тъй като през същия период провежда и специализация по белодробни болести и фтизиатрия , за което полага успешен изпит през 1993г. Там се среща с тежка и спешна белодробна патология, под вещото ръководство на Проф. Никола Алексиев,който работи в същата специалност и е известен с трудовете си в чужбина.
Специализацията си като пневмолог, провежда с посешения ,междувременно в Университетската к-ка по белодробни болести-София. По-късно, в същата К-ка работи с Проф.Ан.Петров, известен с трудовете си в обл. на патофизиологията на дишането и дихателната недостатъчност.
От април 1999г. е назначена като пневмофтизиатър в Градския диспансер по белодробни болести – София. Там работи в областта на туберкулозата на белите дробове, до м. юни 2007г, след което започва работа като пневмолог в Университетската болница „Св. Ив. Рилски”-гр.София, в Белодробно отделение на Клиниката по професионални заболявания, под ръководството, тогава, на Проф.Елисавета Петрова, където работи и до момента.
Консултант е на останалите клиники в Болницата.През всичките години е посещавала множество квалификационни курсове, сбирки на Научното дружество по белодробни болести у нас,научни форуми,конгреси по белодробни болести и семинари по специалността , на която е посветила дългогодишната си практика.