За мен

Завършва медицина през 1991 г. в Медициния университет във Варна. От 1991 г. до 1992 г. работи в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в с. Радунци - област Хасково. От 1992 г. до 1995 г. практикува в Общинската болница в Карнобат. От 1995 г. е лекар в Клинична лаборатория в ДКЦ "Чайка" във Варна.
През 1997 г. придобива специалност по клинична лаборатория в Медицинския университет в София. Преминала е курсове по следдипломна квалификация по теми от специалността.