За мен

  • Завършил МУ-София. Вече 10 г. работи в Отделението по  гастроентерология към УМБАЛ  "Александровска" -София.
  • Защитил успешно докторска дисертация на тема: "Молекулярно-биологични маркери при аденокарцином на  хранопровода".
  • Притежава свидетелства за професионална квалификация по гастроинтестинална ендоскопия II ниво и по абдоминална ехография I ниво.