За мен

  • Завършил МУ-София. Вече 10 г. работи в Отделението по  гастроентерология към УМБАЛ  "Александровска" -София.
  • Защитил успешно докторска дисертация на тема: "Молекулярно-биологични маркери при аденокарцином на  хранопровода".
  • Притежава свидетелства за професионална квалификация по гастроинтестинална ендоскопия II ниво и по абдоминална ехография I ниво.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359888831697
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Понеделник

09:30 - 14:00

Платен прием