Опит

Преподавател
1000, София, България, ул. „Йорданка Филаретова“ 3

Образование

Биотехнология

Специалности

Биотехнология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb