Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Образование

Общопрактикуващ лекар
Обща медицина

Специалности

Обща медицина
Общопрактикуващ лекар

Сертификати

Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението
2016-05-29
Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2016-05-29
Бърнаут синдром на професионалното изтощение в лекарската професия
2016-11-13

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели