За мен

Проф.д-р Василий Ишев е ръководител на ембриологичния екип на Ин Витро Център „Бора”- Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив, където след това става преподавател. Защитава специалности по медицинска биология и клинична имунология.Специализирал в Италия, Германия и Белгия. Той е доктор по медицина и е уважава преподавател и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Дългогодишен ръководител на Катедрата по биология и продекан по учебната работа на Медицински факултет - Пловдив.

Експерт е към Националната агенция по оценяване и акредитация.

Автор и съавтор на 18 гимназиални и университетски учебници по биология.

Има над 80 публикации в престижни научни издания у нас и в чужбина. Научните му интереси са в областта на репродуктивната имунология, медицинската генетика и паразитологията.

Проф. Ишев е известен специалист по репродуктивна имунология и асистирани репродуктивни технологии.