За мен

Д-р Мумджиев работи в ДКЦ-2 в Пловдив от 2004 г.

Той е завършил Ленинградския педиатричен медицински институт през 1984 г. Има специалности "Детски болести" от 1988 г. и "Хематология" от 1994 г. 

След завършването до 1987 г. работи в Бърза помощ - гр. Плевен. От 1987г. е главен асистент в катедра "Детски болести" в Медицински университет в Пловдив. 

Д-р Мумджиев е специализирал "Детска онкохематология" в Англия през 1996 г.