Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Специалист по психотерапия.

Психиатър, терапевт и супервизор по когнитивно-поведенческа психотерапия; основател на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и е бил неин председател с два последователни мандата; Член на експертен съвет по зависимости към Министерство на здравеопазването.

Има продължителен опит като началник отделение по наркомании във Военномедицинска академия. През 2001г създава „Къща Феникс”, която е първата професионална терапевтична общност за зависимости в България.

Автор е на над 30 научни публикации; редактор на списание ‘Когнитивно-поведенческа психотерапия”; член на борда на английското списание „ Behavioral and Cognitive psychotherapy”. Участва в експертна група за стандарти при терапевтични общности към Royal College of Psychiatrists, Великобритания.

Преподава зависимости към Софийския Университет „Св.Климент Охридски” и Бургаски Свободен Университет.

Опит

1000, София, Лозенец, ул. Рилски езера №16
Платен прием
Директор Програми
1000, София, Лозенец, ул. Рилски езера №16
професионален психотерапевт и супервизор по психотерапия
1000, София, кв „Лозенец” ул „Рилски езера”№16

Образование

Психиатрия

Специалности

Психиатрия

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели